loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Nabór 1/2016 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Nabór 2/1017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 3/2017 - Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA na START

Nabór 4/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 5/2017/G - Zagospodarowanie terenów zielonych  w miejscowościach na obszarze LGD

Nabór 6/2017/G- Budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD

Nabór 7/2017/G- Organizacja imprez/wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, kulturalnych na obszarze LGD

Nabór  8/2017/G - Organizacja imprez/wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, kulturalnych na obszarze LGD

Nabór Nr 9/2018/G – Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD

Nabór Nr 10/2018/G – Przedsięwzięcia aktywizujące mieszkańców obszaru LGD – szkolenia

Nabór Nr 11/2018/G – Doposażenie podmiotów mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

Nabór Nr 12/2019 - Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA na START

Nabór Nr 13/2019 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór Nr 14/2019 - Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA na START

Nabór Nr 15/2019 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Nabór Nr 16/2019 - Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór Nr 17/2019 - Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD 

Nabór Nr 18/2021 - Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA na START

Nabór Nr 19/2021 - Rozwijanie działalności gospodarczej 

Nabór Nr  20/2022 - Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA na START

Nabór Nr 21/2022 - Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD 

Nabór Nr 22/2023 - Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD

Nabór Nr 23/2023 - Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA na START

Nabór Nr 24/2023 - Rozwijanie działalności gospodarczej 

Początek strony