loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Przekaż darowiznę

Wpłać darowiznę na cele statutowe

Nr konta: 24 9681 0002 1108 7855 0244 6810

(Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni  O/Kołaczkowo)

Adres siedziby: ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Początek strony