loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Pierwszy QUEST na obszarze LGD „Z Nami Warto” – PYZDRY KAZIMIERZA WARTE

Podstawy naszego questu powstały na warsztatach prowadzonych przez  Barbarę Kazior i Krzysztofa Florysa z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA. Proces twórczy trwał długo, ale wynikało to z naszego braku doświadczenia i wielości treści, którą chcieliśmy przekazać przyszłym odkrywcą historii Pyzdry.

Aby rozwiązać nasz quest:
1. należy go najpierw wydrukować dwustronnie z naszej strony internetowej: www.znamiwarto.pl z zakładki QUEST,
2. złożyć do formatu trójdzielnej ulotki
3. przyjechać do Pyzdr,
4. stanąć w samym centrum pyzdrskiego rynku i rozpocząć zabawę zgodnie z instrukcją umieszczoną w queście.

Jest to nasz pierwszy quest, z pokorą przyjmiemy wszelkie uwagi na jego temat i wykorzystamy dla jego dobra.

Zapraszamy do spędzenia popołudnia w Pyzdrach z naszym questem:  PYZDRY KAZIMIERZA WARTE.

Małgorzata Lisiecka

Questing - odkrywanie dziedzictwa miejsca

„Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk" pod red. Dominiki Zaręby, Kraków 2008

Jest wiele sposobów prezentacji, udostępniania i interpretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Mogą być one wykorzystane zarówno w edukacji regionalnej, jak i przy tworzeniu atrakcji turystycznych, w tym ekomuzeów czy zielonych szlaków.

Jednym z tych sposobów jest questing - metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku jest umieszczona skrzyneczka, a w niej pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie całej trasy. W USA, gdzie powstała ta koncepcja odkrywania walorów przyrody i dziedzictwa, często questy porównywane są do poszukiwania skarbów. W Polsce najbliższa jest harcerskiej zabawie w podchody.

Specjaliści - Delia Clark i Steven Glazer - twierdza, że „najlepsze questy potrafią uchwycić i oddać ducha miejsca. Oddanie jednak tego ducha wymaga, abyśmy to przeżyli czy odkryli poprzez własne doświadczenie. Jeśli pragniemy odnaleźć ducha miejsca, musimy się nauczyć, jak dostrzegać szczegóły - i odkrywać ukryte historie".

Głównym celem tworzenia questów jest zwrócenie uwagi na wyjątkowe elementy i historie związane z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Ważne jest odkrycie niezwykłego charakteru przestrzeni, w której się żyje - jej genius loci, poprzez zwrócenie uwagi na, często z pozoru zupełnie zwyczajne, codziennie mijane miejsca i dostrzeżenie w nich wyjątkowości, wartości i atrakcyjności.

Barbara Kazior

Początek strony