loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


ZASADY DORADZTWA ŚWIADCZONEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA  LGD „Z NAMI WARTO”

Zasady ogólne świadczenia doradztwa

 1. Doradztwo  jest świadczone nieodpłatnie;
 2. Usługi doradcze, świadczą pracownicy Biura LGD, mający te zadania w zakresie obowiązków;
 3. Doradztwo i konsultacje wniosków prowadzone jest w Biurze LGD we Wrześni w godzinach od 9 00 do 16 00;
 4. Dodatkowo doradztwo i konsultacja wniosków prowadzone są w biurze w Żerkowie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Biura LGD we Wrześni.

Adres Biura we Wrześni

Adres Biura w Żerkowie

ul. Dzieci Wrzesińskich 9
62-300 Września

tel. 61 438 50 18

ul. Rynek 7e

63-210 Żerków

tel. 62 74 02 049

tel. kom. 512  297 867

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Wskazane jest, aby też umówić się telefonicznie lub mailowo na spotkania z doradcą w Biurze we Wrześni;
 2. Doradztwo realizowane przez Biuro obejmuje w szczególności następujące tematy:
  a) ogólne zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
  b) typy operacji (projektów) i grupy docelowe w ramach LSR,
  c) zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,
  d) zasady wypełniania wniosków aplikacyjnych i zasady przygotowania załączników,
  e) zasady realizacji i rozliczenia projektów,
  f) zasady wypełniania wniosków o płatność dla operacji realizujących założenia LSR.
 3. Pracownicy Biura nie wypełniają wniosków o przyznanie pomocy oraz innych formularzy i dokumentów dotyczących naborów, np. załączników do wniosków;
 4. Doradca i uczestnik po wykonanej usłudze doradczej wypełniają kartę doradztwa;
 1. Za konsultację przygotowanego wniosku z pracownikiem Biura LGD wnioskodawca otrzymuje punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru, jeśli jest to potwierdzone wypełnioną kartą indywidualnego doradczą;
 2. Na podstawie wypełnionej karty indywidualnego doradztwa prowadzony jest rejestr doradztwa.

Sposób pomiaru jakości udzielonego doradztwa

 1. Osoba korzystająca z doradztwa, w Biurze LGD lub na stronie www.znamiwarto.pl (w zakładce ankiety) wypełnia anonimowo ankietę oceny doradztwa udzielonego  przez pracowników Biura LGD „Z Nami Warto”. 

Osoby z grupy defaworyzowanej:
Do grupy defaworyzowanej LGD „Z Nami Warto” zalicza: osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności) lub bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy) lub powyżej 50 roku życia lub osoby młode do ukończenia 25 roku życia.
Beneficjent, który we wniosku o przyznanie pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej zadeklaruje zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej, powinien liczyć się z tym, że przez cały okres trwałości projektu powinien zatrudniać osobę z zadeklarowanej grupy defaworyzowanej np. deklarując zatrudnienie osoby bezrobotnej, należy posiadać w jej dokumentacji zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej, a w sytuacji, gdy ta osoba zakończy pracę należy zatrudnić inną osobę posiadającą zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej. Podobna sytuacja będzie w przypadku osób niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia i poniżej 25 roku życia.

Odpowiedzi na pytania z ARMiR dotyczące pozyskania środków w ramach programu LEADER  2017

Dodatkowe odpowiedzi można znaleźć na stronie:

 http://www.prow.umww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=824:pytania-i-odpowiedzi-prow-2014-20200&catid=24&Itemid=254

17 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów, gdzie będą Państwo zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Szczegółowe dane na temat funkcjonowania portalu dostępne są pod adresem: 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-2.html

Materiały ze szkolenia z dnia 13.03.2019 r. w Kołaczkowie:


PKD których nie uznaje PROW

 

Początek strony