loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W związku z nie wpłynięciem odwołań od decyzji Rady w sprawie oceny punktowej operacji w dniu 9 września 2014r. o godz. 15.00 w biurze LGD odbyło się XX Posiedzenie Rady, w sprawie wyboru do finansowania operacji z działania: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. Rada poprzez podjęcie uchwał wybrała projekty do finansowania.

Tabelaryczne zestawienie list wybranych/niewybranych operacji będących załącznikami do uchwał Rady przedstawiamy poniżej.

 

 

Nabór dotyczył 4 podstawowych działań tj. Odnowy i rozwoju wsi (ostatni nabór), Małych projektów, Róznicowania w kierunku działalności nierolniczej (ostatni nabór), Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (ostatni nabór)

Dnia 5 lutego br. zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament PROW dokumenty związane z wyborem operacji ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. W załączeniu lista wybranych operacji podczas XVIII Posiedzenia Rady LGD, które odbyło się w dniu 31-01-2014r.

Lista wybranych operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

W dniu 22 kwietnia 2013 roku RADA wybrała projekty.

Początek strony