loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


UWAGA RODO!!!

Zarząd LGD przyjął POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, której celem jest ochrona danych osobowych osób z którymi współpracujemy oraz dostosowanie naszych działań w zakresie nowej ustawy.
Każdy, kto chce uzyskać w Biurach LGD doradztwo, wziąć udział w imprezach, szkoleniach, warsztatach itp. organizowanych przez LGD „Z Nami Warto” musi wyrazić zgodę na administrowanie swoimi danymi osobowymi, w przeciwnym wypadku nie może korzystać z oferty naszego LGD.
Informacja Administratora Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”  ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września, tel. 61 438 50 18, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;KRS 0000305995, NIP 7891706543, Regon 300860118. 
2. Dane osobowe przechowywane są bezpiecznie w Biurze LGD we Wrześni.
3. Dane osobowe możemy otrzymać od uczestnika działań oferowanych przez LGD „Z Nami Warto”, jako warunek uczestnictwa w doradztwie, imprezie, szkoleniu, złożeniu wniosku jako Grantobiorca lub innej sytuacji, gdzie konieczne będzie podpisanie niezbędnego oświadczenia wyrażającego zgodę na administrowanie danymi osobowymi.
4. Dane  osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane wyłącznie na cele funkcjonowania LGD „Z Nami Warto”, nie  będą przetwarzane na cele marketingowe.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych lub wypełniania warunków realizacji zadań z PROW 2014-2020.
6. W każdej chwili, po wysłaniu uzasadnionego wniosku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; można  cofnąć swoją zgodę.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez LGD „Z Nami Warto” do czasu realizacji działań w ramach PROW 2014-2020, czyli do końca 2028 r. 
8. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym jego dane są przetwarzane. W tym celu należy skontaktować się z pracownikami Biura LGD we Wrześni osobiście lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
9. Osobie, której dane osobowe są administrowane przez LGD przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie nadużyć w przetwarzaniu jej danych osobowych.

Początek strony