loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie:

• ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin naboru: od 1 - 14 marca 2023r. w godzinach 8:00 – 15:00

Miejsce składania wniosków: biuro LGD „Z Nami Warto” ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września, tel. 61 438 50 18; tel. kom. 512 297 867

Doradztwo udzielane jest w biurze LGD we Wrześni od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 
Wskazane jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie z pracownikiem biura.

Więcej informacji o treści ogłoszeń i załącznikach poniżej:

- pełna treść ogłoszenia – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Ocena i wybór operacji do finansowania - kliknij TUTAJ.

Początek strony