loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


  • BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ NA OBSZARZE LGD

Termin naboru: od 14 do 28 lutego 2022 r.  w godzinach 8:00 – 15:00.

Miejsce składania wniosków:
 biuro LGD „Z Nami Warto”
ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września, tel. 61 438 50 18

Doradztwo udzielane jest w biurze LGD we Wrześni od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 15:00 oraz w biurze LGD w Żerkowie ul. Rynek 7a, tel. 62 740 20 49
lub 512 297 867 tylko w poniedziałek i piątek w godz. 7:30 do 15:30. Wskazane jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie z pracownikiem biura.

Więcej informacji o treści ogłoszeń i załącznikach poniżej:
- pełna treść ogłoszenia – BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ NA OBSZARZE LGD

 

Ocena i wybór operacji do finansowania - kliknij TUTAJ.

Początek strony