loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


Poniżej uchwały podejmowane przez Zarząd

2015_Uchwała_Zarządu nr_3_ przyjęcie nowych członków

2015_Uchwała Zarządu nr 2_w spr.odwolania kierownika.pdf

2015_Uchwała_Zarządu nr_1_ przyjęcie nowych członków.pdf

Uchwała nr 1/2014 Zarządu LGD „ Z NAMI WARTO”  z dnia 29-12-2014 w sprawie przyjęcia nowych członków

2013_Uchwała_Zarządu_nr_5_zmiany formalne w RR

Załączniki do uchwały nr 5

2013_Uchwała_Zarządu_nr_4_zmiany załącznika nr_1_ LSR_Wskaźniki_Matryca logiczna

Matryca log. Zał. nr 1_Uchwała Zarządu nr 4_2013

2013_Uchwała_Zarządu_nr_3_kryteria oceny operacji

 

1. Karta oceny operacji_ Różn_2013

 

2. Karta oceny oeracji_TiRM_2013

 

Uchwała Zarządu nr 2  - przyjęcie Renaty Robak.pdf

2013_Uchwała_Zarządu_nr1_zm._w_kryteriach.pdf

2012_Uchwała_Zarządu_nr_5_projekt_zmiany_w_LSR.pdf

2012_Uchwała_Zarządu_nr_4_zmiana_kryteriów_wyboru.pdf

2012_Uchwała_Zarządu_nr_3_dostosowanie_procedur.pdf

2012_Uchwała_Zarządu_nr_2__o_zmianie_reg_Zarządu.pdf

2012_Uchwała_Zarządu_nr_1_o_zmianie_reg_Rady_2012.pdf

2010_Uchwała_Zarządu_nr_9_zmiana_Regulaminu_Rady.pdf

2010_Uchwała_Zarządu_nr_8_nowe_kryteria_wyboru_operacji.pdf

2010_Uchwała_Zarządu_nr_7_zmiana_LSR.pdf

2010_Uchwała_ Zarządu nr_6_przyjęcie_członka.pdf

2010_Uchwała_Zarządu_nr__5_regulamin_biura.pdf

2010_Uchwała_Zarządu_nr_4_powołanie_kierownika.pdf

2010_Uchwała_Zarządu_nr_3_przyjęcie_nowych_członków.pdf

2010_Uchwała_Zarządu_nr_2_polityka_rachunkowości.pdf

2010_Uchwała_Zarządu_nr_1_zmiana_kryteriów_oceny.pdf

2009_Uchwała Zarządu_nr_4_-__zmiana_regulaminu_Rady.pdf

2009_Uchwała_Zarządu_nr_3_-_dostosowanie_procedur.pdf

2009_Uchwała_Zarządu_nr_2_-_przyjęcie_pracownika.pdf

2009_Uchwała_Zarządu_nr_1_-_przyjęcie_nowych_członków.pdf

2008_Uchwała_Zarządu_nr_5_w_sprawie_składek_członkowskich.pdf

2008_Uchwała_Zarządu_nr_4__-_przyjęcie_nowych_członków.pdf

2008_Uchwała_Zarządu_nr_3_-_przyjęcie_regulaminów.pdf

2008_Uchwała_Zarzdąu_nr_2_-_przyjęcie_nowych_członków_.pdf

2008_Uchwała_Zarządu_nr_1_wice_i_skarbnik.pdf

 

Początek strony