loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


20220602 150325W dniu 02.06.2022r. we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbyło się XXIII Walne Zebranie Członków LGD „Z Nami Warto”. Zarząd LGD, Uchwałą nr 85/XXII/2022 WZC z dnia 02.06.2022r. uzyskał absolutorium za rok 2021.

 

Początek strony