loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


Informujemy, że w dniu 04.04.2022 r. o godz. 14:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” we Wrześni ul. Dzieci Wrzesińskich 9, odbędzie się XVI Posiedzenie Rady LGD, którego celem będzie wybór operacji złożonych w ramach naborów 20/2022 i 21/2022.

Początek strony