loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


UCHWAŁY - Walnych Zebrań Członków LGD - Z NAMI WARTO

 

Poniżej treści podjętych uchwał:

2015 Uchwała_WZC_nr_43_przedłuż_kadencji Zarządu_Komisji Rewizyjnej.pdf

2015_Uchwała_WZC_nr_ 42_absolutorium_ 2014.pdf

2015_Uchwała_WZC_nr_41_zatw_spr.finans_ 2014.pdf

2014_Uchwała_WZC_ nr_ 40_absolutorium_ 2013.pdf

2014_Uchwała_WZC_ nr_ 39_ zatw_ spr.finans_ 2013.pdf

2013_Uchwała_WZC_ nr_ 38_ zmian_zał_nr_1_w LSR.pdf

2013_Uchwała_WZC_nr_37_zatw_zmian_w_LSR.pdf

2013_Uchwała_WZC_nr_36_absolutorium_2012.pdf

2013_Uchwała_WZC_nr_35_zatw_spr_finansowego_2012.pdf

2012_Uchwała_WZC__nr_34_-_wybór_komisji_rewizyjnej.pdf

2012_Uchwała_WZC_nr_33_-_wybór_czonków_zarządu.pdf

2012_Uchwała_WZC_nr_32_wybór_prezesa.pdf

2012_Uchwała_WZC_nr_31_zatw_zmian_w_LSR.pdf

2012_Uchwała_WZC_nr_30_zatwierdzenie_zmian_w_regulaminie_Rady_i_Zarządu.pdf

2012_Uchwała_WZC_nr_29__zmiana_regulaminu_obrad.pdf

2012_Uchwała_WZC_nr_28_-_zmiana_statutu.pdf

2012_Uchwaa_WZC_nr_27_bilans_i_absolutorium.pdf

2011_Uchwała_WZC__nr_26 o_terminie_wybórw.pdf

2011_Uchwała WZC__nr_25_zmiana_regulaminu_Rady.pdf

2011_Uchwała_WZC_nr_24_zatw_LSR.pdf

2011_Uchwała_WZC_nr_23_absolutorium.pdf

2011_Uchwała_WZC_nr_22_zatw_spr_finansowego.pdf

2010_Uchwała_WZC__nr_21_o_zatwierdzeniu_zmian_w_regulaminie_Rady.pdf

2010_Uchwała_WZC_nr_20_o_przystapieniu_do_WS_LGD.pdf

2010_Uchwała_WZC_nr_19_budżet_LGD_na_2010.pdf

2010_Uchwała_WZC_nr_18_o_zmianach_w_LSR.pdf

2010_Uchwała_WZC_nr_17___w_sprawie_zmiany_statutu.pdf

2010_Uchwała_WZC_nr_16a_o_udzieleniu_absolutorium.pdf

2010_Uchwała__WZC_nr_16_o_zatwierdzeniu_sprawozdania_finansowego.pdf

2009_Uchwała_WZC_nr_15_-_zmiana_do_LSR.pdf

2009_Uchwała_WZC_nr_14_o_dietach.pdf

2009_Uchwała_WZC_nr_13_o_udzieleniu_absolutorium.pdf

2009_Uchwała_WZC__nr_12_o_zatwierdzeniu_spr._finans.pdf

2008_Uchwała_WZC__nr_11__w_sprawie_wyboru_Rady.pdf

2008_Uchwała_WZC_nr_10__w_sprawie_ilości_członkw_Rady.pdf

2008_Uchwała_WZC_nr_9__w_sprawie_składek_członkowskich.pdf

2008_Uchwała_WZC_nr_8__w_sprawie__zatwierdzenia_regulaminów.pdf

2008_Uchwała_WZC_nr_7__w_sprawie_uchwalenia_budżetu_na_2009_rok.pdf

2008_Uchwała_WZC_nr_6__w_sprawie_regulaminu_Walnego.pdf

2008_Uchwała_WZC_nr_5__w_sprawie_zmiany_statutu.pdf

2008_Uchwała_WZC_nr_4__kom_rew.pdf

2008_Uchwała_WZC__nr_3_członkowie_zarządu.pdf

2008_Uchwała_WZC_nr_2_prezes.pdf

2008_Uchwała_WZC_nr_1_nowi_członkowie.pdf

 

 

 

 

 

Początek strony