loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


pobrane

Rozpoczynamy rekrutację miejscowości oraz gospodars rolnych, które przystąpią do projektu pn.: " Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej"

Mamy nadzieję odnaleźć wsie, które będą wspaniałą wizytówką naszego obszaru.

Formularz zgłoszeniowy - wioski tematyczne

Zasady przystąpienia do projektu - wioski tematyczne

Formularz zgłoszeniowy - zagrody edukacyjne

Zasady przystapienia do projektu - zagrody edukacyjne

Początek strony