loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


W dniu 21 października 2022r. w świetlicy wiejskiej w Chwalibogowie odbyło się spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich „Cichy Zakątek” z okazji Dnia Seniora pod hasłem „Integracja pokoleń”.  W spotkaniu wzięło udział ponad czterdzieści osób w różnym wieku, wśród nich byli goście z sąsiednich wiosek. Impreza została uświetniona spektaklem pt. „Mały Książę” w wykonaniu uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie. Panie z KGW przygotowały samodzielnie kolację dla uczestników wg tradycyjnych przepisów  ze „starej szuflady”. Uczestnicy miło spędzili czas, bawiąc się przy muzyce i oglądając spektakl. Wydarzenie „Integracja pokoleń” było okazją do zacieśniania relacji społeczności lokalnej oraz pogłębiania więzi międzypokoleniowych.


Początek strony