loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W dniu 17 listopada br. w czasie trwania Wielkopolskiej Konferencji pn. „Przedsiębiorcy w dobie kryzysu” w Gminnym Ośrodku Kultury we Wrześni pracownicy biura LGD udzielali informacji nt. możliwości uzyskania wsparcia na rozwój i zakładanie działalności gospodarczej w najbliższych naborach.

Spotkanie z przedsiębiorcami było dobrą okazją do konsultacji i rozmów w zakresie oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców działających na naszym obszarze, które powinniśmy uwzględnić przy opracowaniu strategii – LSR w nowym okresie programowania tj. na lata 2023-2027.


Początek strony