loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Serdecznie zapraszamy na Wielkopolską  Konferencję "Przedsiębiorcy w dobie kryzysu", organizowaną przez  Wrzesińskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców w dniu 17 listopada 2022r. o godzinie 11.00, we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.
Wśród zaproszonych są m. in.: Minister Adam Abramowicz - Rzecznik MŚP, prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder.

W trakcie konferencji pracownicy LGD" Z Nami Warto" będą udzielali informacji w zakresie uzyskania wsparcia na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej.Poza tym będą prowadzone indywidualne konsultacje z przedsiębiorcami w zakresie załóżeń lokalnej strategii rozwoju realizowanej w latach 2023-2027.

Do zobaczenia :)

 Plakat Wielkopolska konferencja Przedsiębiorczości

Początek strony