loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


15 października obchodzono Dzień Kobiet Wiejskich. To święto ustanowiono w 2007 roku rezolucją ONZ dla przypomnienia i podkreślenia kluczowej roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich oraz walki z ubóstwem. Tego dnia również, w sobotnie popołudnie rozpoczęła się Biesiada KGW z terenu Gminy Kołaczkowo. Tym razem spotkanie nastąpiło na świetlicy wiejskiej w Szamarzewie i tamtejsze KGW wystąpiło w roli gospodarza.


Pierwsza Biesiada KGW odbyła się rok temu i była zwieńczeniem projektu w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizowanego przez GOK Kołaczkowo. Wtedy również podjęto wspólnie decyzję iż to wydarzenie będzie kontynuowane, a jego główną ideą będzie wspieranie integracji środowiska KGW. Podobnie, jak w latach ubiegłych, także w tym roku Koła podejmowały wiele inicjatyw dla swoich społeczności – od organizacji małych festynów, przez współpracę z szkołami i parafiami po szkolenia i wyjazdy organizowane dla swoich członkiń. Nie zapominajmy również o reprezentowaniu gminy podczas wydarzeń i konkursów organizowanych przez instytucje zewnętrzne.

A wieczór? W wielkim skrócie bardzo udany. O wystrój sali zadbało KGW Szamarzewo. O to co znalazło się na stole zadbały KGW Cieśle Małe, Borzykowo, Budziłowo, Bieganowo, Grabowo Królewskie. Tort dla wszystkich biorących udział Biesiadzie zapewniła pani Wójt Teresa Waszak.

W wieczorze uczestniczył przedstawiciel Starostwa Powiatowego we Wrześni – które wspiera środowiska KGW, wicestarosta pan Waldemar Grzegorek.Biesiadę wsparła również Lokalna Grupa Działania Z Nami Warto – która tworzy bazę KGW z terenu swojej działalności. Ogromnie dziękujemy również Sołectwu Szamarzewo za wsparcie całego wydarzenia.Było pysznie, zabawnie, radośnie i niezwykle przyjaźnie!!!!

Podziękowania należą się paniom: Jadwidze Stajkowskiej (KGW Borzykowo), Małgorzacie Jakubowskiej (KGW Grabowo Królewskie) i Arlecie Kasprowicz (KGW Szamarzewo) za wsparcie merytoryczne, pomoc w przygotowaniach i nieocenione pomysły.

Autor. Anna Janasik/GOK Kołaczkowo

Foto: Chrisstudio.

Początek strony