loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


8 października 2022 r. w Nowym Mieście nad Wartą odbyła się konferencja naukowa Trzy dekady badań historii Nowego Miasta nad Wartą: nowe odkrycia - nowe perspektywy badawcze. Konferencja została podzielona na dwie sesje. W pierwszej części skupiliśmy się na najstarszej historii Nowego Miasta nad Wartą.


Wysłuchaliśmy wykładów dotyczących badań archeologicznych oraz rezydencji rodu Doliwów. Wykład prof. Ryszarda Grygiela połączony z prezentacją filmu sprzed 30 lat dokumentującego badania wzbudził z pewnością największe emocje w słuchaczach. Warto nadmienić, że sala widowiskowa GOK była wypełniona po brzegi, frekwencja nie umniejszała się na kolejnych prezentacjach, zaś sam program był bardzo bogaty i napięty.Druga sesja naukowa odbyła się w Parafia Św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą, wówczas skupiliśmy się na historii kościoła, która w dalszym ciągu jest odkrywana. Następnie udano się na spacer w okolice Kopca, gdzie odsłonięta została pamiątkowa tablica. Podsumowaniem wydarzenia był wspaniały koncert gotycko-sarmacki w wykonaniu Jacek Kowalski i Klub Świętego Ludwika. Konferencji towarzyszyła wystawa artefaktów pochodzących z Nowego Miasta nad Wartą oraz pokaz grupy rekonstrukcyjnej „Gromada Dzika", który był niewątpliwą atrakcją nie tylko dla najmłodszych.

Początek strony