loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


Niedzielne słoneczne popołudnie 4 września, było świętem miłośników turystyki rowerowej. W rajdzie wzięło  udział 700 uczestników, nie tylko z gminy Nekla.


Uczestnicy wyruszyli z nekielskiego Rynku parę minut po godz. 13.00. Ponad 12-kilometrową trasę pokonali nawet najmłodsi. Podczas przerwy w Zespole Szkół w Zasutowie na dzieci czekały napoje i słodycze, a na dorosłych kawa i herbata oraz słodka niespodzianka dla każdego. Meta rajdu tradycyjnie jak co roku miała miejsce w Hotelu Barczyzna Medical Spa, gdzie uczestnicy mogli zrealizować bony na posiłek regeneracyjny. Tam też odbyło się losowanie nagród. Do zdobycia były upominki zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Początek strony