282140333 1029144031332833 5077446972609523634 nW dniu 21 maja 2022r. na obiekcie sportowo – rekreacyjnym w Gorzycach  odbył się piknik organizacji pozarządowych pn.:  „Majówka na sportowo i wesoło”. W wydarzeniu wzięło udział ok 260 osób. Celem spotkania była integracja oraz wymiana doświadczeń  osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych powiatu wrzesińskiego.  Współorganizatorami pikniku byli:  Uczniowski Klub Sportowy „DIABŁY” Gorzyce, Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto” oraz PCPR Września.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.