loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


20211124 171129W dniu 24 listopada 2021r. w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii W dniu 24 listopada 2021r. w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich, podczas którego kierownik biura p. Małgorzata Lisiecka przedstawiła projekty/operacje, które zostały zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju m.in. z ogólnodostępnej infrastruktury, zabytków, przedsiębiorczości, a także działań miękkich tj.: wydarzeń integracyjnych i szkoleń.

Korzystając ze spotkania w którym wzięło udział 60 osób - mieszkańców powiatu wrzesińskiego, przeprowadziliśmy ankietyzację celem pozyskania informacji na temat rozpoznawalności marki LGD. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego oraz Lokalną Grupę Działania – „Z Nami Warto” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prezentacja zrealizowanych operacji w ramach LSR - duże projekty
Prezentacja zrealizowanych operacji w ramach LSR - granty 

 

 

Początek strony