loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


DSC 0143 KopiowanieW dniu 18 września br. w Gorzycach odbyło się  Święto Pieczonej Pyry . W wydarzeniu tym wzięło udział około 300 osób – mieszkańców i gości nie tylko z gminy Miłosław. W czasie całego wydarzenia gdzie można było skosztować wielkopolskich przysmaków m.in. pyry z gzikiem, ziemniaczane kluchy z kapustą, oprawę muzyczną zapewniła kapela ze Złotowa „No To -Cyk”. Dla aktywnych uczestników zostały przeprowadzone konkurencje sportowo-ruchowe. Święto  w Gorzycach zakończyło się wesołą zabawą taneczną.

 

Początek strony