loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Dzięki realizacji kolejnego projektu współpracy na obszarze LGD powstałe nowe małe inwestycje – centra edukacji dla klimatu. Mamy nadzieję, że to zalążek innych działań na rzecz klimatu w naszych gminach. Centrum, ponieważ jest to miejsce, w którym można przysiąść – odpocząć, naładować telefon ładowarką stacjonarną lub indukcyjną, w którą wyposażona jest ławka solarna.

Ta ławka ma integralny panel fotowoltaiczny o mocy min. 90W zamontowanym w dolnej, zewnętrznej części oparcia ławeczki. Ławka wyposażona jest w akumulator o poj. min 32Ah. Dodatkowe funkcje ławki maja przekonać mieszkańców, że panele fotowoltaiczne faktycznie są źródłem energii elektrycznej, co potwierdza możliwość naładowania telefonu komórkowego. Ławki zamontowano w każdej gminie naszego obszaru, w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców i oczywiście niezacienionych tak, aby panele mogły wykorzystywać energię słoneczną do produkcji prądu. W bezpośrednim sąsiedztwie ławki solarnej ustawiono wiatrak edukacyjny, który po włączeniu w zewnętrznej skrzynce technicznej zostaje uruchomiony i na wyświetlaczu pokazywana jest wartość określająca ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z energii wiatru. Wiatrak należy włączyć i wyłączyć, bo tylko to gwarantuje jego sprawność. Zamontowany wiatrak jest wysokość (razem z turbiną) 350 cm n.p.t., wyposażony jest w turbinę wiatrową o mocy 80W-100W, regulator ładowania 12V, akumulator, wyświetlacz led podający aktualną moc uzyskiwaną z turbiny, lampę LED 10W, ładowarkę telefonu zasilaną turbiną wiatrową, tabliczkę informacyjną, która dodatkowo wyjaśnia sposób działania turbiny wiatrowej. Wiatraki edukacyjne zamontowane w 6 gminach naszego obszaru. Kolejnym elementem naszego mini centrum edukacji dla klimatu jest tablica informacyjna, której treści dotyczą możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji prądu elektrycznego. Tablice zamontowane w 6 gminach naszego obszaru. Podsumowując, nowe mini centra edukacji dla klimatu są początkiem powszechnej akcji edukacyjnej mieszkańców obszaru LGD. Zlokalizowane są w miejscach ogólnodostępnych, w sąsiedztwie placów zabaw, tak aby zachęcić mieszkańców, w tym młodzież do korzystania z nich, a przy okazji do zapoznania się z treściami tam przekazywanymi. Wszystkie miejsca lokalizacji mini centrów edukacji dla klimatu zostały wyznaczone przez miejscowe samorządy gminne!

Początek strony