loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W dniu 15 listopada 2023 r. w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławiach odbyło się I Forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Wrzesińskiego. Spotkanie miało na celu przedstawienie programów i konkursów skierowanych do KGW oraz podziękowania gospodyniom i gospodarzą wiejskim za aktywność i pracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Na spotkaniu zorganizowanym przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku uczestniczyli m. in.: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego p. Krzysztof Grabowski, Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku Bartosz Kobus oraz wójtowie, burmistrzowie i przedstawiciele gmin z Powiatu Wrzesińskiego. Uczestnicy na początku spotkania wysłuchali wystąpienia Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego p. Krzysztofa Grabowskiego, następnie Prezes naszego LGD p. Marek Przyjemski przedstawił możliwość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez KGW. Przedstawiono programy zdrowotne dla kobiet realizowane przez Samorząd Woj. Wlkp., oraz Program ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025, omówiono zasady dofinansowania dla KGW w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi oraz konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa.

Początek strony