loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Końcem listopada zakończyliśmy cykl warsztatów specjalistycznych pn. „Warsztaty pieczenia chleba” w ramach projektu współpracy pt. „Moda na lokalne smaki”. W spotkanych zorganizowanych w miejscowościach Wszembórz, Pałczyn, Obłaczkowo, Boguszynek, Pietrzyków, Nekla, Komorze Przybysławskie wzięło udział 84 osoby. Pod czujnym okiem Basi i Macieja Piątkiewicz #Mojewypieki uczestnicy zdobyli wiedzę na temat pieczenia chleba. Takie krok po kroku od ziarenka do bochenka. Każdy zakładał własna hodowlę zakwasu chlebowego oraz zakwasu na żurek. Pani Basia opowiadała o swojej pasji pieczenia chleba, wspominała swoje początki. Dzieliła się nie tylko zdobytym doświadczeniem, lecz także swoimi wyrobami Pani Basia zaprezentowała książkę „Kiszenie i fermentacja”, której jest autorką jednego rozdziału o chlebie. Można było uzyskać autograf i specjalną dedykację. O smaczny poczęstunek podczas warsztatów zadbały Koła Gospodyń Wiejskich – za co składamy serdeczne podziękowania

Początek strony