loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


28 października nasza podróż kulinarna na kulinarne warsztaty międzypokoleniowe w ramach projektu pn. " Moda na lokalne smaki" dobiegła końca. Ostatnie warsztaty odbyły się w Strzyżewie. Zapach wypiekanego ciasta piernikowego, opowiastki o świątecznych tradycjach oraz śpiewanie kolęd sprawiły, że warsztaty nabrały wyjątkowej świątecznej atmosfery. W warsztacie uczestniczyło 30 osób.

Początek strony