loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


26 października świetlica wiejska w Obłaczkowie zmieniła się w prawdziwą włoską pizzerię. Panie z KGW w Obłaczkowie przygotowały pizzowy warsztat kulinarny w ramach projektu pn. " Moda na lokalne smaki". Każdy pizzaiolo komponował ulubione składniki i z utęsknieniem czekał na swoje dzieło. Fantazja nie znała granic. Na talerze trafiały pizze uśmiechnięte buźki i kwiatki. W warsztacie uczestniczyło 30 osób.

Początek strony