loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Realizujemy projekt współpracy pt. ”Moda na lokalne smaki” ZAPRASZAMY mieszkańców obszaru  na międzypokoleniowe warsztaty kulinarne, tym razem do Strzyżewa w dniu 28.10.2023 r. na świąteczne pierniki.Realizacja projektu z KGW FENIKS Noskowo-Radomice-Strzyżewo gm. Września
plakat pierniki
Początek strony