loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W dniach 29 września do 1 października 2023 roku odbyła się pierwsza wizyta studyjna na obszar działania Lokalnej Grupy Działania „Krajna Złotowska” – zrealizowana w ramach projektu współpracy pn.: "Moda na lokalne smaki". Uczestnicy z obszaru działania LGD „Z Nami Warto” wzięli udział w „Hubertowinach na Krajnie”, gdzie królowały dary lasu oraz dania kuchni myśliwskiej, które zostały przygotowane m.in. przez panie z KGW z powiatu złotowskiego.

 

Dużą atrakcją były występy trębaczy myśliwskich: „Gon Krajny”, „Echo Kniei” i partnerskiego Powiatu Gifhorn z Dolnej Saksonii. Podczas trzydniowego wyjazdu uczestniczyliśmy w warsztatach kulinarnych z gęsiny i dziczyzny w Folwarku Hawaje, pod bacznym okiem właścicielki Pani Ewy Ginda-Kopeć, która krzewi tradycyjną kuchnię opartą na rodzinnych przepisach i produktach z własnego ogrodu i lokalnych producentów. Poznaliśmy także haft ludowy z Krajny Złotowskiej, znany jako haft krajeński, który obecnie został spopularyzowany na całej Krajnie, zarówno Złotowskiej, jak i Nakielskiej. Z dużym zaangażowaniem ozdobiliśmy nasze projektowe torby pięknym wzorem krajeńskim. Wizyta studyjna była także okazją do spotkań z liderkami KGW z Debrzna oraz Górzna, które podzieliły się z nami swoimi doświadczeniami, a także smacznie ugościły w świetlicach wiejskich. Zwieńczeniem wizyty studyjnej była Biesiada Krajeńska, która odbyła się w Stodole Wiejskiej w Folwarku Hawaje. Przy dźwiękach Złotowskiej Kapeli Podwórkowej "No To Cyk" zebrani goście kosztowali m.in. dań które przygotowaliśmy podczas warsztatów kulinarnych. Ostatnim punktem tego niewątpliwie ciekawego pobytu była wizyta w mini skansenie prowadzonym przez pasjonata oraz sołtysa wsi Batorówko Pana Mariana Kusia. W listopadzie LGD ZNW będzie gościć na swoim terenie liderów partnera projektu - LGD „Krajna Złotowska”, już nie możemy doczekać się spotkania 🙂 Projekt współpracy pn. "Moda na lokalne smaki" w zakresie: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; Zachowanie dziedzictwa lokalnego; Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości. Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”, Podziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie kulinarnym obszarów partnerskich poprzez m.in. organizację specjalistycznych warsztatów kulinarnych i innych działań aktywizujących i promocyjnych.

Początek strony