loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


ZAPRASZAMY mieszkańców z naszego obszaru na kulinarne warsztaty specjalistyczne - NALEWKI ZIOŁOWE w ramach projektu współpracy pt. ”Moda na lokalne smaki”. Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie kulinarnym poprzez dbałość o zachowanie dziedzictwa kulinarnego, odkrywanie ciekawych form spędzania wolnego czasu, które przyczyniają się do pielęgnowania tradycji kulinarnych regionów partnerskich LGD. Zapisy: Biuro LGD tel.: 61 438 50 18 Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.Plakat Warsztaty Nalewki ziołowe

Początek strony