loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W dniach 18-21 lipca 2023 roku odbyła się wizyta studyjna na Lubelszczyznę, która została zrealizowana w ramach projektu współpracy pn.: "Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej". Podczas wyjazdu uczestnicy z terenu trzech partnerskich LGD-ów: LGD "Z Nami Warto" , Stowarzyszenie LGD "Kraina Mlekiem Płynąca" oraz Stowarzyszenie LGD „Krajna Złotowska” zapoznali się potencjałem wiosek tematycznych i zagród edukacyjnych, które stwarzają ogromne możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 

W czasie czterodniowego pobytu odbyliśmy ciekawe wizyty między innymi w Manufakturze Różanej w miejscowości Stara Wieś w gminie Końskowola jako przykład wsi opartej na uprawie róż w której produkowane są przetwory z płatków i owoców dzikiej róży oraz pigwowca. Poznaliśmy techniki tkactwa i rękodzielnictwa w „Siedlisku Małgorzaty”, w Krainie Rumianu na Polesiu uczestniczyliśmy w warsztatach mydlarskich i zielarskich połączonych z degustacją herbat ziołowych. W gospodarstwie OleChata – Olejarnia Świąteczna, uczestnikom projektu został przybliżony proces tłoczenia oleju rzepakowego. Poznaliśmy zagrodę edukacyjną (skansen olejarski) i posmakowaliśmy wyśmienitego oleju roztoczańskiego posiadającego niespotykane walory smakowe i zapachowe. Wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym POLANA w malowniczej miejscowości – Lipowiec położonej pośród wzgórz Roztocza Środkowego przybliżyła uczestnikom roztoczańską tradycję winiarską. Z przyjemnością przyglądaliśmy się kreatywnym pomysłom ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Mamy nadzieję, że wyjazd na Lubelszczyznę zainspirował naszych uczestników, co pozwoli w przyszłości realizować ciekawe pomysły również na naszym obszarze działania. Projekt współpracy pn. "Wioski tematyczne i zagrody edukacyjne narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej" w zakresie: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; Zachowanie dziedzictwa lokalnego; Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości; Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR ma na celu podniesienie aktywności społeczności lokalnej poprzez tworzenie wiosek tematycznych i zagród edukacyjnych z wykorzystaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz zasobów przyrodniczych terenów partnerów projektu. Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”, Podziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Początek strony