loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Dnia 16.09.2020r. Prezes Zarządu LGD „Trakt Piastów” Pan Andrzej Łozowski oraz Wiceprezes Pan Ireneusz Antkowiak LGD „Trakt Piastów” podpisali z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Pana Krzysztofa Grabowskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pn.: „Dziedzictwo lokalne w oczach młodych mieszkańców obszaru LGD” o akronimie DLWOMM. Budżet realizacji tego międzynarodowego projektu to 299 310,00 zł. LGD „Z Nami Warto” uzyskało wsparcie w kwocie 89 845,00 zł. Partnerami w tym projekcie są trzy LGD: „Z Nami Warto” , „Trakt Piastów”, „Wrota Wielkopolski” oraz trzy LGD-y z Finlandii i jeden LGD z Rumunii.W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: Promowanie dziedzictwa lokalnego z wykorzystaniem dobrych praktyk Partnerów projektu, szczególnie wśród młodzieży.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

loga

Początek strony