loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


IMG 6276 www

Dnia 17 kwietnia br. w Nowym Folwarku k/Wrześni odbyła się Konferencja pn.” Znaczenie LGD – „Z Nami Warto” dla rozwoju obszarów wiejskich gminy Pyzdry, Kołaczkowo, Miłosław i Września (teren wiejski). Podczas konferencji nastąpiło podsumowanie Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW na lata 2007-2014, przedstawiono zrealizowane wnioski w ramach naborów organizowanych przez LGD oraz przedstawiono szczegółową realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD na lata 2007-2014.

Prezentacja -Zrealizowane projekt na terenie LGD 2009-2014

Program Konferencji.pdf

Początek strony