loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


 27 stycznia 2015r. do realizacji przedsięwzięcia pt. „Materiały Promocyjne” zostały wybrane następujące firmy: GM Gadgets Grzegorz Majewski z Olsztyna oraz Drukarnia Reklamowa Majcher z Katowic. Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zapytanie ofertowe składamy serdeczne podziękowania.

Początek strony