loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


Rada wybrała  operacje i zatwierdziła listy wybranych operacji 

cheap viagra samples - viagra generic

Po ocenie punktowej wniosków, wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach oceny. Nikt nie wniósł uwag do tych ocen. Rada poprzez podjęcie uchwał wybrała operacje.

Wyniki naboru wniosków przedstawiają sie następująco:

1. Operacje które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi".

Wpłynęło 6 wniosków w tym 2 z domów kultury, a 4 z gmin. Nie było wniosków z organizacji pozarządowych, ani kościołów i związków wyznaniowych. Ogólna wnioskowana kwota 599.278,77 zł nie przekroczyła limitu, który wynosił 600 000 zl. Wszystkie wnioski były zgodne z LSR. Poniżej uchwała i zestawienie wybranych operacji

uchwała_nr_20_o wyborze operacji z działania Odnowa i Rozwój Wsi

2. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małe projekty

Wpłynęło 8 wniosków, wszystkie były z gmin. Rada stwierdziła zgodność wszystkich wniosków z LSR. Ogólna wnioskowana kwota 96 592 zł nie przekroczyła limitu, który wynosił 100 000 zł

Poniżej uchwała i zestawienie wybranych operacji:

uchwała_nr_21_o wyborze operacji  tzw. małych projektów

3. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z działania - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wpłynął 1 wniosek . Rada stwierdziła zgodność z LSR. Wnioskowana kwota 100 000 zl nie przekroczyła  limitu, który wynosił 150 000 zł.

Poniżej uchwała i zestawienie wybranych operacji:

uchwała_nr_22_o wyborze operacji - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zarząd LGD w terminie do 45 dni od zakończenia naboru, czyli w naszym przypadku do 12 grudnia musi dostarczyć wszystkie wnioski do Samorządu Województwa, za wyjątkiem wniosku z różnicowania, który będzie dostarczony do ARiMR w Poznaniu.

 


Początek strony