loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


Nabór dotyczył 4 podstawowych działań tj. Odnowy i rozwoju wsi (ostatni nabór), Małych projektów, Róznicowania w kierunku działalności nierolniczej (ostatni nabór), Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (ostatni nabór)

Wyniki przedstawione są w poniższych tabelkach, będących załącznikami do uchwał RADY :

Odnowa i rozwój wsi

Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_166_z_2013_lista_wybrane_ODN.pdf

Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_167_z_2013_lista_niewybr_ODN.pdf

Małe projekty

Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_196_z_2013_lista_limit_MP.pdf

Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_197_z_2013_lista_poza_limitem_MP.pdf

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_205_z_2013_lista_limit_100 %_ROZN.pdf

Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_205_lista_120 %_ROZN.pdf

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zalacznik__nr_1_do_uchwaly_210_z_2013_lista_MIKRO_.pdf

 

Początek strony