loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W dniu 8 kwietnia 2013 roku Rada oceniła wnioski z wiosennego naboru 2013 roku.

Wpłynęły ogółem 42 wnioski na kwotę 1 mln 749 tys. zł. Rada rozdysponowała środki na kwotę 1 mln 165 tys. zł. Z listy rankingowej wynika, że 14 wnioskodawców nie otrzyma wsparcia. Bardzo duże, wręcz niespodziewane było zainteresowanie małymi projektami.

Rada liczy 13 członków. Obecnych było 12 członków. Obradom przewodniczyła Pani Aleksandra Głowacka.

W załączeniu lista rankingowa

Lista_rankingowa_wniosków_złożonych_w_naborze_wiosna_2013.doc

Początek strony