loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W 2012 roku nabór dotyczył następujących dzialań: Odnowy i rozwoju wsi, Malych projektow, Róznicowania w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Wyniki przedstawione są w poniższych tabelkach, będących załącznikami do uchwał RADY

zał_do_uchwaly_nr_XIII_157_TiRM_wybrane.xls

zał do_uchwaly__nr XIII_153-Różnicowanie .xls

zał do_uchwaly_nr XIII_133 - Odnowa wsi.xls

zał_do_uchwaly nr_XIII_151 MP.xls

zał_do_uchwaly_nr_ XIII_157TiRM_poza limitem.xls

Początek strony