loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W dniu 27 grudnia 2011 RADA LGD wybrała projekty i zatwierdziła listy projektów do realizacji

Wszystkie wnioski zostały przez Radę zakwalifikowane jako zgodne z LSR.

Na 16 "małych projektów" 14 mieści się w limicie dostępnych środków. a z 4 złożonych z "Mikroprzedsiębiorstw" tylko 1 nie zmieścił się w limicie. Te wnioski, które nie mieszczą się w limitach oczekują na ewentualne uwolnienie środków do czasu rozpatrzenia wszystkich wniosków i podpisania umów.

W dniu 2 stycznia 2012 wszystkie wnioski zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego (małe projekty) i do ARiMR (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)

LGD nie jest w stanie podać terminu rozpatrzenia tych wniosków przez instytucje wdrażające, ale w ciągu 3 miesięcy powinny pojawić się pierwsze wezwania do uzupełnień.

Szczegóły z naboru grudniowego zawarte są w zakładce NABORY WNIOSKÓW

Początek strony