loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Znamy już wyniki oceny  i wyboru projektów z naboru grudniowego 2011 roku

Uzupełnienie z 30.12.2011 Rada wybrała projekty i zatwierdziła listy z działań: "Małe projekty" i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Poniżej w załącznikach do uchwał zawarte są listy wybranych projektów, a na żółto zaznaczono wnioski, które nie mieszczą się w limicie dostępnych środków.

załącznik_do_uchwały_nr_XI.117.11_Małe projekty.xls

załącznik_do_uchwały_nr__XI.122.11_Mikro.xls

Rada w dniu  16 grudnia zapoznała się wnikliwie z wszystkimi wnioskami, dokonała oceny projektów,

a wyniki tej oceny zawarte są w poniższych załącznikach

Informacja_o_wynikach_oceny_MP.xls

Informacja_o_wynikach_oceny_Mikro.xls

Początek strony