Dnia 5 lutego br. zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament PROW dokumenty związane z wyborem operacji ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. W załączeniu lista wybranych operacji podczas XVIII Posiedzenia Rady LGD, które odbyło się w dniu 31-01-2014r.

Lista wybranych operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów