loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W wyniku oceny wniosków przeprowadzonych przez  Radę w dniach 26 i 27 kwietnia 2010 roku ustalono listy rankingowe z poszczególnych działań.

Podajemy  termin naboru wniosków w 2010 roku z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", oraz podstawowe informacje o tym działaniu, natomiast formularze wniosków i załączników - do pobrania w zakładce DOKUMENTY !!!

Podajemy  termin naboru wniosków z "Odnowy i rozwoju wsi" w 2010 roku, oraz podstawowe informacje o tym działaniu, natomiast formularze wniosków i załączników - do pobrania w zakładce DOKUMENTY !!!

Podajemy termin naboru wniosków w 2010 roku z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej", oraz podstawowe informacje o tym działaniu, natomiast formularze wniosków i załączników - do pobrania w zakładce DOKUMENTY !!!

Podajemy   termin naboru wniosków, tzw. małych projektów w 2010 roku, oraz podstawowe informacje o tym działaniu, natomiast formularze wniosków i załączników - do pobrania w zakładce DOKUMENTY !!!

Początek strony