loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Rada wybrała  operacje i zatwierdziła listy wybranych operacji 

cheap viagra samples - viagra generic

LGD - Z Nami Warto informuje o ogłoszeniu  I naboru wniosków

 

LGD - "Z Nami Warto" przekazuje podstawowe informacje o I naborze wniosków w 2009 roku na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi"

LGD - "Z Nami Warto" przekazuje podstawowe informacje o I naborze wniosków w 2009 roku na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

LGD - "Z Nami Warto" przekazuje podstawowe informacje o I naborze wniosków w 2009 roku na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małe projekty.

Początek strony