loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


W dniu 17 maja 2012 roku RADA dokona oceny wniosków, które wpłynęły z naboru 23 kwiecień - 7 maj 2012 roku

W dniu 27 grudnia 2011 RADA LGD wybrała projekty i zatwierdziła listy projektów do realizacji

W dniu 16 grudnia 2011 roku odbyło się posiedzenie RADY Lokalnej Grupy Działania "Z Nami Warto", na którym oceniono wszystkie złożone wnioski i wstępnie rozdzielono prawie pół miliona złotych

Znamy już wyniki oceny  i wyboru projektów z naboru grudniowego 2011 roku

ARiMR zapowiada nabory wniosków na "różnicowanie" i "mikroprzedsiębiorstwa"

Początek strony