loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


W minioną sobotę (23.05.2015 r.) przy pięknej wiosennej aurze odbył się Rodzinny Piknik Nordic Walking. Imprezę zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie oraz Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”. Ponad trzydziestu uczestników w koszulkach „Sportowy weekend” udało się w marsz rekreacyjny po zdrowie i kondycję fizyczną. Wcześniej instruktor Beata Kupczyńska udzieliła podstawowych informacji dotyczących sprzętu i techniki chodzenia. Następnie przeprowadziła rozgrzewkę, aby uniknąć  niepotrzebnych kontuzji. Na mecie na uczestników czekał posiłek regeneracyjny oraz upominki ufundowane przez LGD „Z Nami Warto”.

 

 

nordic

Początek strony