loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


obrazki 073 www

XI Święto Teatru na Prowincji odbyło się w dniach 21-23 maja 2014 roku w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich i w Zespole Szkół w Nowym Folwarku pod hasłem "Śmiechu mi trzeba przede wszystkim". Organizatorami tej kulturalnej imprezy były Zespół Szkół w Nowym Folwarku oraz Fundacja Dzieci Wrzesińskich, a współorganizatorami – Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Starostwo Powiatowe we Wrześni, Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”, rady sołeckie wsi Nowy Folwark, Psary Wielkie, Chociczka i Psary Polskie oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wrzesiński Ośrodek Kultury, Parafia pw. Świętego Krzyża we Wrześni, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, a także firmy Efekt i Typograf. Patronat medialny nad imprezą sprawowały: „Przegląd Powiatowy”, „Wieści z Ratusza” i„Przemiany na Szlaku Piastowskim” orazportale „Nowa Września” i „Września365”.Impreza została objęta patronatem honorowymMinistra Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Wrzesińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

W ramach tegorocznego Święta Teatru na Prowincji odbyły się:

 - XI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska” (z warsztatami)

- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Śmiechu mi trzeba przede wszystkim” (z warsztatami),

 - Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Rozśmiesz mnie swoją fotografią".

 Zmagania młodych adeptów sztuki teatralnej, recytatorów i literatów oceniały komisje, którym przewodniczyli Kalina Jerzykowska (pisarka, dziennikarka, teatrolog), Daniela Popławska (aktorka Teatru Nowego w Poznaniu), Zenona Golc (animatorka kultury, instruktor teatralny, laureatka wielu konkursów aktorskich – także w skali międzynarodowej) oraz Krzysztof Nowak (fotograf). Pomagali im: Elżbieta Górczyńska (instruktor teatralny, reżyser), Alicja Fojt (pedagog) i AndrzejMalicki (reżyser i aktor Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie)oraz nauczyciele Zespołu Szkól w Nowym Folwarku:Wiesława Matuszewska, Lucyna Woźniak,Aldona Szczepańska i Przemysław Nowak.Tegoroczne prezentacje w różnych dziedzinach związanych z teatrem i sztuką miały po raz kolejny charakter ogólnopolski. W Święcie uczestniczyły przedszkola, szkoły oraz instytucje kultury z: Wrześni, Poznania, Marzenina, Kaczanowa, Wrocławia, Sokołowa Podlaskiego, Sokołowa k. Wrześni, Wągrowca, Lubonia, Miłosławia, Środy Wielkopolskiej, Barcina, Łuszczanowa, Biedruska, Ełku, Leszna, Jerzykowa, Słupi Wielkiej, Grzybowa, Sierakowa, Turku, Radzynia Podlaskiego, Dębów Szlacheckich i  Nowego Folwarku.

W programie tegorocznego Święta Teatru na Prowincji znalazły się warsztaty recytatorskie i teatralne dla młodzieży i nauczycieli, które odbyły się 22 maja. W warsztatach teatralnych (Warsztaty w planie plastycznym i ruchowym przeprowadzone przez Elżbietę Górczyńską – reżysera i instruktora teatralnego ) uczestniczyło 5 grup z różnych kategorii wiekowych, łącznie 100 osób. Dotyczyły one pracy grupowej, wyobraźni ruchowej w przestrzeni scenicznej, ekspresji twórczej i dostosowania rekwizytu do tempa, rytmu spektaklu i sytuacji scenicznej. Młodzi adepci teatru spotkali się z instruktorką w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich. Warsztaty recytatorskie „Odpowiednie dać rzeczy słowo” prowadzone przez Zenonę Golc dotyczyły wyrażania komizmu, interpretacji tekstu (w tym interpretacji głosowej) i sztuce oratorskiej. Warsztaty zostały przeprowadzone w Zespole Szkół w Nowym Folwarku dla trzech grup wiekowych, łącznie uczestniczyło w nich 65 osób. 

 

Początek strony