loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


DSC09605W 10-tą rocznice wejścia Polski do Unii Europejskiej 17 maja 2014r. na placu za Starostwem Powiatowym we Wrześni odbył się festyn, podczas którego została zaprezentowana współpraca zagraniczna oraz projekty i inwestycje zrealizowane ze środków unijnych w którym również wzięliśmy czynny udział. W naszym namiocie można było spróbować domowego wypieku wiejskiego chleba ze smalcem i małosolnym ogórkiem. Dla dzieci prowadzone były warsztaty plastyczne m.in lepienie z gliny, składanie origami i inne. Wszyscy zainteresowani naszą działalnością w pozyskiwaniu środków unijnych otrzymali materiały informacyjno - promocyjne LGD.

 

Początek strony