loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.

loga ue


Lokalna Grupa Działania - Z NAMI WARTO  -  przy swoim stoisku na dożynkach powiatowych w Pyzdrach

w dniu 2 września 2012 roku  - integrowała i aktywizowała

 

Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto"składa PODZIĘKOWANIE za pomoc i zaangażowanie

w przygotowaniu  stoiska na Powiatowych Dożynkach w Pyzdrach w dniu 02 września 2012r. dla:Nasze_stoisko_doynkowe


 • Pana Tadeusza Staśkiewicza właściciela masarni w Ksawerowie - 
  za przekazanie wędlin,
 • Gminnej Spółdzielni w Pyzdrach - za przekazanie chleba,
 • Pani Grażyny Woźniak prowadzącej gospodarstwo agroturystyczne 
  „U Leny" w Czeszewie - za przygotowanie potraw,
 • Pani Elżbiety Urbaniak prowadzącej gospodarstwo agroturystyczne 
  „Pod Kogutem" w Dłusku - za przygotowanie potraw,
 • Pani Lucyny Wietrzyńskiej z Borzykowa - za przygotowanie potraw,
 • Pani Teresy Spławskiej z Wszemborza - za przygotowanie dekoracji 
  z warzyw metodą carving,
 • Pani Arlety Żebrowskiej i uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni - za przygotowanie i prowadzenie zadań ekologicznych dla dorosłych,
 • Państwa Karoliny i Janusza Szkudlarków, prowadzących zbiory regionalne wsi wielkopolskiej przy gospodarstwie agroturystycznym „Poniatówka" w Żydowie - za przygotowanie i prowadzenie „zabaw naszych dziadków"
 • Pani Moniki Stygar przedstawiciela Stowarzyszenia EKO-TECHNOLOGIE 
  z Obłaczkowa - za przygotowanie kącika z zabawami ekologicznymi dla dzieci,
 • Pana Roberta Michała Czerniaka Kustosza Muzeum Regionalnego w Pyzdrach - za pomoc w przygotowaniu QUESTU pn."Pyzdry Kazimierza Warte"

Dzięki tym osobom nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem

DZIĘKUJEMY

Informujemy, że w GALERII  można obejrzeć zdjęcia wykonane w pobliżu naszego stoiska na dożynkach w Pyzdrach

 

Początek strony