loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


Zarząd LGD na swym posiedzeniu w dniu 19 czerwca, po sprawdzeniu dokumentów, przeprowadzeniu testu egzaminacyjnego i rozmów kwalifikacyjnych dokonał wyboru "specjalisty d/s organizacji i finansów oraz wdrażania LSR." - pracownika do pracy w biurze LGD.

Na ogłoszenie o naborze pracownika do LGD wpłynęły 2 oferty pracy.

 

Decyzją Zarządu stanowisko to obejmie Pani EWA JANKOWIAK z Wrześni.

 

Początek strony