loga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania - „Z Nami Warto” w ramach operacji, której celem jest wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR - LGD “Z Nami Warto”.


Operacja pn. „Roboty konserwacyjno-budowlane w budynku domu podcieniowego w Pyzdrach przy ul. Rynek” została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Beneficjent: Gmina i Miasto Pyzdry, nr wniosku - 15/2/Z/2019
Wartość całkowita operacji: 142 962,30 zł
Kwota przyznanej pomocy: 77 848,00 zł

Wartość wypłaconej pomocy: 72 117,00 zł

 

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lisewo” została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie: Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD.
Beneficjent: Gmina i Miasto Pyzdry, nr wniosku – 17/5/B/2019
Wartość całkowita operacji: 123 491,12 zł
Kwota przyznanej pomocy: 77 848,00 zł
Wartość wypłaconej pomocy: 68 965,87

 

Operacja pn. „Budowa i rozbudowa miejsc rekreacji na terenie gminy Miłosław” została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie: Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD.
Beneficjent: Gmina Miłosław, nr wniosku – 17/6/B/2019
Wartość całkowita operacji: 175 433,00 zł 
Kwota przyznanej pomocy: 111 628,00 zł

Umowa rozwiązana

 

Operacja pn. „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą” została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie: Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD.
Beneficjent: Gmina Nowe Miasto nad Wartą, nr wniosku – 17/3/B/2019

Wartość całkowita operacji: 225 367,00 zł
Kwota przyznanej pomocy: 102 863,00 zł

Wartość wypłaconej pomocy: 102 863,00 zł

 

Operacja pn. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w miejscowości Psary Małe” została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie: Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD.
Beneficjent: Gmina Września, nr wniosku – 17/2/B/2019
Wartość całkowita operacji: 300 091,12 zł
Kwota przyznanej pomocy: 172 510,00 zł

Wartość wypłaconej pomocy: 131 788,70 zł

 

Operacja pn. „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Gąsiorowie, dz. Nr 22/2” została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie: Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD.
Beneficjent: Gmina Nekla, nr wniosku – 17/7/B/2019
Wartość całkowita operacji: 63 808,88 zł
Kwota przyznanej pomocy: 40 601,00 zł

Początek strony